low angle photo of curtain wall building

Dynamics 365 platformen muliggør bæredygtighed i bygningsmassen

Software til ejendomsadministration påvirker indirekte CO2-reduktionen fra bygninger

Mange områder spiller sammen

Ejendomsadministration er en kompleks opgave som forener lovgivning og teknik. Der kræves effektive værktøjer og teknologier. Ved at bruge software med åbne snitflader kan ejendomsadministratorer optimere processer og bidrage til at reducere bygningers CO2-udledning. Et eksempel på en sådan åben platform er Microsoft Dynamics 365. 

Muligheder

Der eksisterer flere produkter til platformen, men der er kun et dansk udviklet ejendomsadministrationssystem ”Dynamics Property” til Business Central, der er tilgængelig via Microsoft AppSource. 

Løsninger

Microsoft platformen hjælpe på flere måder:

  • Med versionen af Microsoft 365, Business Central 2024 wave 1, har applikationen fået ESG rapportering som en del af funktionaliteten
  • Ved at være en del af Dynamics 365 platformen har Business Central, mange ”connectorer” som er en forudsætning for at kunne kommunikere med omgivelserne. De medfølgende connectorer vedligeholdes af Microsoft eller producenten af softwarekomponenten. 
  • Når der tales ERP systemer skal der foretages en afgrænsning af hvilke data der skal ligges i økonomistyringssystemet. Fokus bør ligge på de økonomiske data, andre data bør holdes uden for økonomistyringssystemet. 
  • Et Facility Management system kan være et mellemlag, for integrering af grønne løsninger med økonomiske data. 

Åbne snitflader for alle systemer er dog en forudsætning for at dette går godt. Man kunne således tænke sig at andre systemer, såsom solcellepaneler, varmepumper og intelligent belysning. Dette gør det muligt for ejendomsadministratorer at udnytte vedvarende energikilder og reducere afhængigheden af fossile brændstoffer.

  • Effektiv ressourcestyring: Ved at bruge software kan ejendomsadministratorer optimere ressourceforbruget. Dette inkluderer alt fra vand og elektricitet til materialer og vedligeholdelse. Jo mere effektivt ressourcerne anvendes, desto mindre er den samlede miljøpåvirkning.
  • Digital dokumenthåndtering: Software giver mulighed for at opbevare og dele dokumenter elektronisk. Microsoft SharePoint er et oplagt valg hertil. Det giver en let og ubesværet adgang til manualer og vedligehold. Nogle vil vælge at arkiverer dokumenterne i deres facility management system, da andre dokumenter ligger her. Dette giver effektive arbejdsgange. En anden fordel er at digitale dokumenter reducerer behovet for papir og printerudstyr, hvilket igen mindsker CO2-udledningen forbundet med produktion og transport af papir.
  • Fleksibilitet og skalerbarhed: Åbne snitflader gør det muligt at tilpasse softwaren til specifikke behov. Ejendomsadministratorer kan tilføje nye funktioner og udvide systemet efter behov, uden at skulle udskifte hele løsningen. Dette minimerer ressourceforbruget og sparer tid.

Kunstig intelligens kræver tilgængelige data. Dymamics365 lagrer data det samme sted, således at disse kan høstes. Ofte oprettes der et datawarehouse, hvor data lagres fra alle systemer i en kontekst. Derved kan AI’ algoritmerne fordres med de rigtige data.

I sidste ende er software til ejendomsadministration via åbne snitflader en investering i både miljøet og effektiviteten. Ved at bruge disse værktøjer kan vi alle bidrage til at reducere CO2-udledningen og skabe mere bæredygtige bygninger.