Lær med vilje i projektet

Mogens Frank Mikkelsen har med sin artikel “Læring med vilje i projektet” tilføjet en ny dimension til forståelsen af projektledelse ved at fokusere på menneskelige aspekter som læring og personlig udvikling. Han udfordrer den traditionelle opfattelse af projektledelse som en rent teknisk disciplin og argumenterer for, at læring er en integreret del af projektets livscyklus. Mikkelsen, der har over 20 års erfaring i projektledelse, primært i IT-branchen, fremhæver vigtigheden af en kontinuerlig læreproces og introducerer en model, der opdeler læring i fem niveauer.

Feedbackmekanismer og kompetenceudvikling er centrale elementer i denne kontinuerlige læreproces, ifølge Mikkelsen. Han mener, at regelmæssige evalueringer og opfølgning er nødvendige for at sikre, at læring ikke kun er en engangsaktivitet. Projektlederen spiller en afgørende rolle i denne proces og bør aktivt fremme en kultur, hvor læring er en integreret del af projektets livscyklus. Ved at gøre dette skaber projektlederen et miljø, hvor teamet konstant stræber efter forbedring og innovation.

Mikkelsen går videre til at diskutere organisationens evne til effektivt at afvikle projekter, som han kalder projektmodenhed. En høj grad af projektmodenhed kan føre til mere effektiv udførelse af projekter og dermed større succes. Han understreger også vigtigheden af en dybdegående forståelse af projektets formål, interessenter og potentielle løsninger. Dette sikrer, at alle teammedlemmer arbejder mod det samme mål og forstår de bredere implikationer af deres arbejde.

Kompetencer, færdigheder og viden er de tre grundlæggende niveauer i Mikkelsens model for læring i projekter. Han forklarer, at kompetencer handler om evnen til at anvende viden og færdigheder i en given kontekst. Færdigheder fokuserer på de praktiske, kognitive, kreative og kommunikative evner, der er nødvendige for at udføre projektet effektivt. Viden er det grundlæggende niveau og omfatter den teoretiske og praktiske viden, der er nødvendig for projektets succes.

Artiklen slutter med at fastslå, at projektledelse ikke kun er en teknisk disciplin, men også en menneskelig en. Mikkelsen argumenterer for, at hvert projekt er en unik mulighed for læring, da projekter altid indebærer noget nyt og derfor nødvendiggør en konstant tilpasning og udvikling af færdigheder. Han understreger, at ved at integrere læring i projektledelse kan man opnå de bedste resultater og skabe reel værdi.

Sammenfattende giver “Lær med vilje i projektet” en omfattende forståelse af, hvordan læring kan og bør integreres i projektledelse for at opnå de bedste resultater. Det er en artikel, der udfordrer den traditionelle opfattelse af projektledelse og tilføjer en ny dimension til disciplinen. Læs hele artiklen her: Lær med vilje i projektet