Få styr på dit byggeprojekt før du går i gang

Står du eller din virksomhed overfor at skulle påbegynde et byggeprojekt, så ved du også at der er utroligt mange detaljer der skal være på plads, før du har et reelt overblik over alt fra økonomien til de juridiske forpligtigelser og myndighedsforhold og hertil eventuelle bindinger der kan være i det enkelte projekt.

Vælger du at få hjælp af en rådgivende landinspektør, får du fx styr på:

  • Skitser til udstykningsforslag.
  • Orden på myndighedsforhold og sikring af rettigheder.
  • Et byggeprojekt, der er optimeret i alle faser af processen.
  • Juridisk rådgivning og orden i dokumenterne.
  • Servitut-redegørelse.

Rådgivning til private husejere

Hvis du som privat ønsker at købe eller sælge hus, kan det være en sand jungle at finde rundt i de juridiske aspekter af ejendomsret, skelforhold, servitutter og attester.

Typisk flytter man få gange i livet, og er man førstegangskøber, kan god rådgivning til private husejere gøre forskellen mellem at man senere hen får en lang næse, fordi det ikke er muligt at bygge til eller fx bruge din bygning til erhverv.

Landbrug – Øg dit udbytte

Er du landmand, så vil du typisk få brug for hjælp fra en landinspektør, som kan rådgive dig i fx at optimere jorden til højeste udbytte eller hjælpe dig med køb og salg af jord og ejendomme. Hertil vil du også kunne få professionel hjælp til:

  • Beskyttelse af grundvandet.
  • Omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme.
  • Øvrige matrikulære sager vedr. landmåling.

Entreprenører

Er du entreprenør, så er du også klar over hvor vigtigt det er at have solidt projektgrundlag. Med en erfaren rådgivende landinspektør, kan du sikre at dit byggeri, dit anlægsprojekt og din infrastruktur kommer helt på plads.

Uanset hvilket byggeprojekt du befinder dig i eller påtænker, så kan der være mange penge at spare på at få overblik over alt fra de større juridiske områder til den tilhørende dokumentation.

En rådgivende landinspektør kan gøre forskellen mellem og dit projekt kører på skinner og når i mål som ønsket.

Succes med en god plan

De fleste succeser kommer af en grundig og detaljeret tidsplan. Når du får støtte af en rådgivende landinspektør, så gennemgås hvert enkelt punkt lige fra ide-fasen, hvor du har listet alle dine idéer, behov og ønsker, til selve projekteringen med alle beregninger og tegninger, og videre til alt fra ansøgninger om byggetilladelser og indhentning af tilbud til selve udførelsen.