Tips til at vælge den rigtige varmepumpe til virksomheden

Det er vigtigt, at man er klædt godt på til valget af sin varmeforsyning til ens virksomhed. Det kan være vigtige penge at spare, hvis man har styr på sin forsyning. Her vil det være oplagt at kigge på en varmepumpe. En varmepumpe er en god varmeforsyning, som kan spare din virksomhed mange på varmeregningen. Det vil derfor være oplagt, som virksomhedsejer at kigge lidt nærmere på, om en varmepumpe kunne blive aktuel for dit firma. Der vil være flere forskellige slags varmepumper og løsninger, så derfor vil det være oplagt at kigge alle muligheder igennem sådan man kan tilpasse det efter sit behov.

Disse typer af varmepumper findes der

Der findes forskellige typer af varmepumper. Det kan variere meget hvilke behov man har, så derfor vil det være hensigtsmæssigt at vide noget om de forskellige typer af varmepumper, som findes.
Der findes en luft-til-luft varmepumpe. Den fungerer ved, at den trækker luften udenfor og laver den om til varme i boligen. Selve pumpen består af en udendørs pumpe og en del indenfor, som sørger for at luften og varmen bliver cirkuleret rundt. Denne type af varmepumpe kan ikke dække et helt hus, men den fungerer rigtig godt som supplement. Den kan kun varme luften op, hvilket betyder, at man skal kigge mod andre løsninger for at varme brugsvandet op.

Der findes også en luft-til-vand varmepumpe, som både kan bruges til at varme boligen op sammen med brugsvandet. Den fungerer teknisk set på samme måde som en luft-til-luft pumpe, men her bruges luften til at varme vandet op. Det varme vand kan så bruges i radiatorer og bad. Denne løsning er dyrere, men kan altså også varme en del mere op.

Den tredje mulighed man har for brug af en varmepumpe, er et jordvarmeanlæg. Her graver man slanger ned i jorden, som så kan trække varmen fra jorden og bruge den til at varme en bolig op. Anlægget passer sig selv udover det årlige tjek, som man skal have.

Sørg for god isolering

Det er vigtigt at have en god isolering i sin virksomhed. Hvis man har en god isolering, så vil man i større grad kunne holde på varmen. Netop derfor er det vigtigt at have en god isolering. Det er også vigtigt at sørge for en god isolering, hvis man overvejer at få installeret en varmepumpe. Hvis ikke isoleringen er god nok, så vil man ikke i samme grad opleve den økonomiske gevinst ved en varmepumpe. Derudover vil pumpen blive slidt hurtigere, da den bliver sat på overarbejde. Det medfører altså mere slitage end hvad man kan forvente, hvis man har sørget for en ordentlig isolering. Det skal også huskes, at en god isolering også er en investering i fremtiden, da man på den måde vil bruge mindre energi i fremtiden på opvarmning.

En fleksibel varmepumpe

En varmepumpe er en meget fleksibel varmeforsyning. Der findes som tidligere skrevet flere forskellige varmepumper, hvilket gør den meget attraktiv for mange. Det betyder, at man kan vælge den pumpe som passer allerbedst til den gældende virksomhed. Nogle virksomheder har måske meget plads, hvilket giver den ene type de bedste forudsætninger, hvor nogle af de andre typer varmepumper kan tilbyde andre kvaliteter. Herudover bruger en varmepumpe også generelt meget lidt energi.

En varmepumpe er klimavenlig

En varmepumpes lave energiniveau gør, at den er meget mere miljøvenlig og klimarigtig i forhold til mere traditionelle løsninger på området. Det er altså et godt signal at sende som virksomhed, specielt hvis man er en virksomhed, som lægger meget vægt på at være grøn. Det vil derfor være oplagt at få installeret en varmepumpe, da den ikke blot er mere klimavenlig, men der er altså også en økonomisk gevinst ved at vælge en varmepumpe til din virksomhed.