Hvordan lovliggør man en bygning eller bolig?

Når man skal lovliggøre en bygning eller bolig, er der flere ting, der skal tages hensyn til. Der er nemlig forskellige love og regler, som gælder for forskellige bygnings typer. I denne artikel vil vi give dig et overblik over de vigtigste ting at huske, når du lovliggør din bygning. Vi vil også fortælle dig, hvad du selv kan gøre for at få lovliggjort dit hus udenom myndighederne.

Det første og vigtigste, du skal tage hensyn til, når du lovliggør din bygning eller bolig, er støj. Alle bygninger og boliger skal overholde de gældende støjregler. Hvis du ikke overholder disse regler, kan du blive pålagt at lave støjisolering i din bygning. Du skal også være opmærksom på, om der er andre forhold i din bygning, som kan medføre støjgener for naboer.

Hvis du ikke er sikker på, om din bygning overholder de gældende støjregler, kan du kontakte din kommune for at få vejledning. Kommunen vil også kunne hjælpe dig med at måle støjeffekten i din bolig.

Hvis du bor i en lejlighed, skal du være særligt opmærksom på støj. Lejere i boliger har ofte krav på ro og fred, og derfor er det vigtigt, at du overholder de regler og bestemmelser, som der er når man bor i lejlighed.

Det er ikke altid lige til at vide, hvilke regler der gælder for støj i boliger, og derfor kan det være en god idé at kontakte din kommune for vejledning. Kommunen vil også kunne guide dig til godkendelse.

Dit ansvar som boligejer

Som boligejer har du et ansvar. Bygnings- og Boligregistret (BBR) indeholder oplysninger om Danmarks grunde, bygninger, tekniske anlæg og private boliger. Som ejer har du ansvar for at følge op på, om BBR-oplysningerne for din ejendom er korrekte.

Du skal også sørge for, at din bolig lever op til kravene i lovgivningen. Du kan have pligt til at foretage en række forskellige tiltag på grund af love eller bekendtgørelser.

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet fastsætter krav til byggeri, herunder bl.a. krav til brandudsatte bygninger, beboelse i forskudte plan, støj fra erhvervsvirksomheder.

Når det kommer til lovliggørelse af byggeri kan ske på følgende 3 måder:

  • ved retlig lovliggørelse,
  • ved fysisk lovliggørelse,
  • eller ved en kombination af både retlig og fysisk lovliggørelse.

Få hjælp til lovliggørelse af bygninger og boliger

Hvis du er i tvivl om, hvordan du lovliggør din bygning eller bolig, kan du kontakte en rådgiver eller et firma, der specialiserer sig i lovliggørelse af bygninger. Virksomheden LovligBygning.dk er specialisteret i lovliggørelse af bygninger.

LovligBygning.dk tilbyder:

  • Gratis og uforpligtende konsultation
  • Hurtig og effektiv lovliggørelse af bygninger
  • Rådgivning om love, regler og bestemmelser

Materiale og ansøgning til retlig lovliggørelse

LovligBygning.dk hjælper med at lave materiale og ansøgning til retlig lovliggørelse af bygninger og boliger.

Lyder det som noget for dig? Så kontakt LovligBygning.dk, og få en uforpligtende snak.